Minister Treacy welcomes very strong interest in Irish language translator postsEuropean Affairs Minister, Noel Treacy, T.D., has welcomed a very strong initial interest in the 30 Irish language translator posts, currently being recruited by the European Commission.

Irish has been granted official and working status in the EU, operation of which is due to come into effect on 1 January 2007.

In order to fulfil the translation requirements, the European Personnel Selection Office (EPSO) is currently undertaking a recruitment campaign for 30 translator positions, deadline for which is 8 June next.

“I am extremely heartened by a very vigorous interest being shown in filling these vital positions, which will be so crucial in the promotion of our language on the EU stage” said Minister Treacy.

“The endeavours of a very high profile advertising and publicity campaign, as well as the excellent co-operation of Third Level institutions in Ireland, have clearly borne fruit. Expectations are now high, that the required positions will be filled, by top class candidates, by the 1 January deadline,” added Minister Treacy.

“This Government worked very hard to get Official and Working Status for our National language. Despite some recent scepticism from certain quarters that the required posts could not be filled, it is now clear that a strong demand exists for these very attractive and exciting jobs, which will bring Irish for the very first time to the institutions of the EU ”, concluded Minister Treacy.

FEARANN AIRE GNÓTHAI EORPACHA FÁILTE ROIMH AN SUIM LÁIDIR SNA POIST MAR AISTRITHEOIRÍ GAEILGE

Tá fáilte mhór curtha ag Aire Gnóthaí Eorpacha, Noel Treacy T.D. roimh an suim mhór atá á léiriú sna 30 poist mar aistritheoirí Gaeilge dona bhfuil earcaíocht ar siúl faoi láthair ag Coimisiún na hEorpa.

Tá stadas mar theanga oifigiúil agus oibre tugtha don Ghaeilge san Aontas Eorpach (AE). Tabharfar tús feidhme leis an stadas nua ó 1 Eanáir 2007.

D'fhonn gur féidir na riachtanais aistriúcháin seo a chomhlíonadh, tá Oifig Roghnú Foirne na hEorpa i mbun feachtas earcaíochta dona 30 ceapacháin mar aistritheoirí. Is é 8 Meitheamh seo chugainn dátá deiridh.

"Tugann sé uchtach dom go bhfuil an oiread sin suime á léiriú i líonadh na bpost barr-thábhachtach seo, a bheas mar chroí-lár i gcur chun cinn na teanga ag leibhéal an AE" a dúirt an tAire Treacy.
Is de thairbhe feachtas fíor-éifeactach fógraíochta agus poiblíochta, chomh maith leis an sár-chomhoibriú ó institiúidí Tríú Leibhéal in Éirinn, go bhfuil toradh chomh rathúil againn. Tá súil mhór ann o líonfar na poist riachtanacha seo le hiarrthóirí d'ard-chaighdeán faoi sprioc-dáta do chéad lá Eanáir" a dúirt an tAire Treacy.

Chaith an Rialtas dua mhór ar an bhfeachtas le Stadas Oifigiúil agus Oibre a bhaint amach dár dteanga náisiúnta. In ainneoin amhras le gairid ó fhoinsí áirithe nach líonfaí na poist riachtanacha seo, is rí-léir anois go bhfuil éileamh láidir ar na poist tarraingteacha agus dúshlánacha seo, a thabharfaidh an Ghaeilge isteach in institiúidí an AE" a dhearbhaigh an tAire Treacy.

Críoch +++
Preas Oifig


 

Top

Related Items

Related Links

Currently no links to display.

Related Articles

Currently no links to display.

Related Documents

Currently no links to display.
Top